3551 Sligro in straat00 614x238

Den Bosch vervult een voorbeeldrol in Europa als het gaat om slimme en duurzame stadsdistributie. De Europese Unie heeft Den Bosch daarom gevraagd om alle oplossingen samen te vatten in een video. Doelstelling daarbij is om andere kleine historische steden in Europa te inspireren.

Van deze video is voor internationaal gebruik uiteraard een Engelse versie gemaakt.

Meerwaarde van video in projecten

De video wordt gebruikt in de afsluitende fase van het Europese ENCLOSE project. Conclusies, ervaringen en opgedane kennis legt men natuurlijk vast in verschillende rapporten. Het doel is ondermeer om informatie te delen, op een laagdrempelige wijze. Dan is een dik rapport alleen, niet voldoende. Een video is laagdrempelig en werkt inspirerend. Een video is een goed middel om te kunnen samenvatten, omdat het beeld zelf al veel vertelt. In interviews zetten ervaringsdeskundigen of mensen uit de praktijk onbewust zaken kracht bij doordat zij hun overtuiging kunnen ondersteunen met de manier waarop ze iets zeggen. Muziek kan toegevoegd worden voor de juiste mindset. Conclusies kunnen verduidelijkt worden met animaties. De mogelijkheden zijn eindeloos.

ENCLOSE project

ENCLOSE is een project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. de belangrijkste doelstelling van het project is het delen van kennis en ervaringen op het gebied van energie-efficiënte en duurzame stedelijke logistiek in Europese kleine / middelgrote historische steden. Het gaat vooral om het zichtbaar maken van concrete kansen, om belangrijke verbeteringen door uitvoering van adequate en doeltreffende maatregelen. Sommige ervaringen en succesvolle innovaties zijn in Europa het bewijs van de haalbaarheid en voordelen van deze aanpak. Door voort te bouwen op dergelijke ervaringen kunnen barrières verwijderd worden.  Het ENCLOSE project  wil bestaande  kennis delen over bruikbare oplossingen voor het grote aantal Europese kleine- middelgrote historische steden.

Andere bossche videoproducties bekijken? Ga naar: “Bedrijfsfilm Den Bosch, videoproductie om de hoek”.

Klaas Pelser