videoportret

Voor de productie van een videoportret van elk van haar uitvaartondernemers gaat Monuta een exclusieve samenwerking aan met Pelser Filmproducties.

Geslaagd pilot project

Eind 2013 heeft Pelser Filmproducties in opdracht van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta een pilot project uitgevoerd waarin zowel de samenwerking als het bedachte videoconcept uitgetest zijn. Het concept, een videoportret ofwel visual storytelling video, is een tussenvorm van een bedrijfsfilm en een mini documentaire. In een kort persoonlijk videoportret kan de kijker de betreffende uitvaartondernemer een beetje leren kennen. Hierdoor is de drempel om contact op te nemen kleiner. Zowel Pelser Filmproducties als Monuta waren erg tevreden over het verloop van het pilot project. Bekijk het resultaat hieronder.

Videoportret Tom van Dijk

Een uitvaartondernemer begeleidt nabestaanden in de zeer persoonlijke en ingrijpende periode vlak na het overlijden van een dierbare. Het karakter van een uitvaartonderneming leent zich erg goed voor een videoportret. Ook veel andere bedrijven, waarbij persoonlijk contact tussen klant en ondernemer belangrijk is, zullen profiteren van een videoportret. Volg deze link voor meer storytelling films.

Videoportret voor alle franchise uitvaartondernemers

Het videoconcept wordt aangeboden aan alle franchise uitvaartondernemers van Monuta. Samen zijn er kaders vastgesteld waaraan de videoportretten moeten voldoen. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over collectiviteitskorting en is er een kostenbesparing gerealiseerd door de muziekrechten voor alle uitvaartondernemers collectief te regelen.