jeugdzorg

Niet alle kinderen worden bereikt door de jeugdzorg. Dat kan en moet beter vindt stichting het PON. In samenwerking met organisaties uit de jeugdzorg, deskundigen maar ook bijvoorbeeld mensen uit de doelgroep zelf, hebben zij een werkgroep opgericht. Deze werkgroep, de zogenaamde academische werkplaats, heeft op uiteenlopende manieren en niveaus onderzoek gedaan hoe bijvoorbeeld allochtone jeugd, of kinderen die leven in armoede beter bereikt kunnen worden.

Kennis en praktijk zijn met elkaar verbonden. De ontwikkelde inzichten hebben geleid tot acties op alle niveaus. Er zijn trainingen ontwikkeld voor jeugdhulpverleners, jongerenteams hebben op hun manier de doelgroep bereikt, er zijn adviezen geschreven voor overheidsinstellingen, etc.

13 filmpjes over verbeteringen in de jeugdzorg

Om mensen te enthousiasmeren en het bereik van de academische werkplaats te vergroten werd Pelser Filmproducties gevraagd verschillende sleutelfiguren in dit project te filmen. Er werden totaal 13 filmpjes gemaakt. Steeds volgens hetzelfde concept. Voor een goede interactie met de kijker wordt hij direct aangesproken door de persoon in beeld. Er is voor gekozen de filmpjes een “actualiteiten uitstraling” te geven. Om het geheel wat speelser te maken heeft een 2e camera de set gefilmd als geheel. Dit shot is gebruik bij de intro’s en uitro’s en als afwisseling tijdens de filmpjes. Bekijk hieronder een selectie:

 

Prezi video

Naast de 13 filmpjes heeft Pelser Filmproducties een prezi presentatie over dit onderwerp omgezet naar een video-vorm.

Klik hier voor meer informatie over het omzetten van een prezi presentatie naar video.