De gemeente Zaltbommel zet stappen om het “anders werken” in de toekomst mogelijk te maken. Anders werken is werken op een flexibele manier. Daarbij valt te denken aan variabele werktijden en werkplekken of bijvoorbeeld het thuiswerken. Het doel daarbij is dat dezelfde of betere resultaten worden behaald door de medewerkers van de gemeente Zaltbommel met nog meer werkplezier. Om deze manier van werken mogelijk te maken is digitalisering noodzakelijk. Alle documenten en stukken moeten door meerdere personen tegelijk en op afstand te raadplegen zijn. Circle Software heeft de gemeente Zaltbommel geholpen met de implementatie van Verseon; een software pakket voor digitalisering.

Pelser Filmproducties maakt introductiefilm voor gemeente Zaltbommel

Om de nieuwe software Verseon intern te introduceren en het anders werken te presenteren heeft Pelser Filmproducties een introductiefilm gemaakt voor de gemeente Zaltbommel. Samen met het projectteam “Zaltbommel digitaal” heeft PF een scenario geschreven. Hieronder kunt u het resultaat bekijken.

Gemeente Zaltbommel erg tevreden met resultaat

Een plezierige samenwerking en een tevreden klant. Dat is ons doel bij de productie van webvideo.

Monique van Delft, projectleider Zaltbommel Digitaal: “Ik vond het erg prettig om met Klaas Pelser samen te werken, mede omdat hij goed heeft opgepikt hoe onze film eruit zou moeten komen te zien. We zijn erg tevreden over het eindresultaat. Ook vanuit andere afdelingen binnen onze organisatie komen positieve geluiden over de film.”

Gemeente Zaltbommel papierloos?

Digitalisering maakt het ‘anders werken’ mogelijk en zal op termijn het grootste deel van het papierwerk overbodig maken. De premiere van de film was tijdens een opruim dag, waarbij een start is gemaakt met het opruimen van papierwerk.

Dienstverlener aantrekkelijk gefilmd

Het is een uitdaging een dienstverlenend bedrijf op een aantrekkelijke manier in beeld te brengen. Veranderingen in een bedrijf of instelling met hoofdzakelijk kantooractiviteiten kunnen veelomvattend zijn. Kantooractiviteiten lenen zich echter slecht voor video. Veel bedrijfsfilms voor de dienstverlenende sector zijn daarom gevuld met beelden van beeldschermen, tikkende vingers en muizende handen. Voor de gemeente Zaltbommel is het gelukt een scenario te schrijven waarin de standaard beelden van kantooractiviteiten tot een minimum beperkt worden.