Het BIM congres 2012 vond plaats in de verkadefabriek in Den Bosch. ICN solutions organiseerde dit evenement voor de derde maal. De opkomst was groot. Veel interessante sprekers waren te zien in de theaterzaal van de verkadefabriek. Het congres was strak georganiseerd en het publiek was zeer tevreden.

Filmverslag Pelser Filmproducties

ICN solutions vroeg Pelser Filmproducties een filmverslag te maken van het congres.

Het doel van dit filmverslag is om extra naamsbekendheid te creëren voor het BIM congres. Er zal namelijk ook een BIM congres 2013 georganiseerd worden. Potentiële bezoekers voor het BIM congres van volgend jaar worden door de film overtuigd te komen. Verder is het voor de bezoekers van dit jaar leuk om terug te kijken en voor diegene die niet is geweest geeft de film een impressie.

BIM Bouwwerk Informatie model

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model. Het achterliggende idee van BIM is een digitaal 3D gebouwmodel waarin alle gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn samengevoegd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Verschillende professionals zijn tijdens het congres ingaan op het onderwerp “BIM in de praktijk”.